I VY MŮŽETE PŘISPĚT KE VZNIKU KNIHY O KROUNĚ!
Přidal/a admin dne September 04 2019 10:36:14

Krouna - Krounský zpravodaj či webové stránky nabízejí přehled o aktuálním úředním, spolkovém a jiném dění v obci, kronikáři popisují její historii, ale vedle těchto zdrojů je možné pohlédnout na Krounu a její minulost také jako na místo spojené s tvorbou. Tedy s tvůrci textů, obrázků či jiných děl, které rovněž patří do živé historie vesnice a jejího nejbližšího okolí. Rád bych je pomohl připomenout, popř. i téměř zcela neznámá díla "vytáhnout na světlo Boží". A to v ojedinělé publikaci s ukázkami uměleckých či dokumentárních textů od lidí v obci narozených, nějaký čas v ní bydlících, Krounu zmiňujících či jinak s ní spjatých.

 

Na vzniku knihy by měla spolupracovat i veřejnost a právě těmito řádky k tomu vyzývám. Hodlám využít již vydaných literárních děl, ale i úryvky ze vzpomínek pamětníků, různorodé dobové záznamy poutavých příběhů, ukázky z korespondence či např. z pozůstalostí po předcích. Nepůjde o výběr pasáží příliš osobního či rodinného rázu, ale takových, které nasvítí osobitým způsobem dávnou i nedávnou minulost ve všech šesti částích obce. Prosím rovněž o poskytnutí básní, reprodukcí fotografií, kreseb a obrazů.

 

Výsledkem by tedy neměla být práce typu kronikářského, historického. Měla by to být spíš jakási čítanka patriotů Krouny, komentovaná mozaika složená z vybraných úryvků textů různých žánrů, přehled místních tvůrců, koláž představující autory schopné uměleckou či poutavou dokumentární formou zaujmout. Téma vztahu ke Krouně a okolí má při výběru příspěvků větší šanci uspět.

 

Máte-li tip na vhodné autory, kteří by neměli v podobně koncipované publikaci chybět, dejte prosím vědět. Domluvíme se pak při setkání osobním, resp. prostřednictvím emailové korespondence či telefonického rozhovoru.

 

Kontakt:

jaroslav.hubeny@seznam.cz nebo +420 732 142 095.    

 

 

Svoboda slova v nesvobodné době

 

Nakladatelství Miroslav Klepáček - Sursum, Jaroslav Hubený a Jana a Bohdan Pivoňkovi zvou na vzpomínkové setkání Svoboda slova v nesvobodné době, které se uskuteční v sobotu 21. září 2019 od 13.00 v evangelickém kostele ve Svratouchu a bude pokračovat v 15.30 ve Vzdělávacím centru Křižánky. Setkání bude spojeno s prezentací knihy Jaroslava Hubeného "Pátečníci ze ztracené varty. Bytové semináře ve Svratouchu v době normalizace". V programu mj. vystoupí faráři Bohdan Pivoňka, Jan Čapek a Tomáš Molnár, starosta Svratouchu Jiří Socha, zástupce hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, nakladatel Miroslav Klepáček a další hosté. Jeho součástí budou diskuse, rozhovory, hudba, občerstvení, volná zábava i putovní výstava Jazzová sekce 1971–1988. Zájemci o nocleh si mohou požádat o informace na adrese sursum@sursum.cz nebo telefonu 608 700 177. Další podrobnosti budou uveřejněny na www.sursum.cz.

 

Kniha s názvem "Pátečníci ze ztracené varty" přibližuje bytové semináře na evangelické faře ve Svratouchu na Chrudimsku v době normalizačního duchovního útlaku. Farář Bohdan Pivoňka (po roce 1989 zakladatel duchovní služby v českých věznicích) se svou ženou Janou umožňovali svým hostům setkávání s idejemi a názory, které nebylo v té době možné veřejně projevovat. Tím spíše, když hostitel a většina přednášejících hostů patřili do okruhu signatářů, resp. sympatizantů Charty 77. Publikace dokládá, že tehdejší posluchači žíznící po vědění – evangelíci, katolíci i členové undergroundu – byli a jsou dodnes vděčni za šanci setkat se a svobodně diskutovat o otázkách náboženských, etických, společenských a jiných s řadou výjimečných lidí, byť byli v té době zdánlivě na okraji společnosti. Patřili mezi ně například filozofové Jan Sokol, Ladislav Hejdánek či Radim Palouš, ekolog Václav Mezřický, faráři mimo službu Alfréd Kocáb, Josef Zvěřina, Jakub Trojan, Miloš Rejchrt, Václav Malý, Milan Balabán, spisovatel Ivan Klíma, psycholožka Helena Klímová a další osobnosti disentu. Ukázky z přednášek dokládají, proč pro "svratoušské pátečníky" znamenala tato setkání přísun podnětných informací pro intelektuální a duchovní život. Autor rovněž popisuje atmosféru "stýkání a potýkání" představitelů evangelické církve v této oblasti Vysočiny s církevní a státní "vrchností" v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století.

 

Pro otevření pozvánky ve formátu pdf klikněte myší na obrázek

 

Hubený Jaroslav

 

Mgr. Petr Schmied, starosta obce Krouna

 

Kušta Michal