POPLATKOVÁ POVINNOST PRO ROK 2019
Přidal/a admin dne April 04 2019 19:15:20

Krouna (místní části) - Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (tj. "poplatek za odpady") a místní poplatek ze psa.

 

Studenti s trvalým pobytem na území obce přechodně ubytovaní na internátech a kolejích, příp. v soukromí, pokud tuto skutečnost doloží v termínu do 30.4.2019, platí poplatek ve výši 350,- Kč. Třetí a další nezaopatřené dítě v rodině je od poplatku osvobozeno. (více v Obecně závazné vyhlášce obce č. 2/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunální odpadů viz www.krouna.cz).

 

 

Poplatky mohou být hrazeny v hotovosti do pokladny obce, poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet obce vedený u České spořitelny, a. s., Hlinsko č.ú. 1141622369/0800.

 

variabilní symbol:

 

poplatek za odpady Rychnov 1120, Čachnov 1130, Františky 1140, Oldřiš 1150, Ruda 1160, Krouna 1170,  + číslo popisné (např. 1170472)

 

poplatek ze psa Rychnov 3320, Čachnov 3330, Františky 3340, Oldřiš 3350, Ruda 3360, Krouna 3370, + číslo popisné

 

Prosíme občany o včasné splnění své poplatkové povinnosti, tj. úhradu poplatků do 30.4.2019.

 

Poplatková povinnost pro rok 2019 (82 kB)

 

Sodomková Věra, Obec Krouna

 

Kušta Michal