PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY V KROUNĚ 28.2.2019
Přidal/a admin dne February 08 2019 10:31:54

Krouna - Vážení zákazníci, jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme podle §25 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, tímto způsobem informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v Krouně, a to:

 

28.2.2019 (07:30 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060629512

 

Krouna (č. popisná a č. parcel)
 

117, 128, 130, 180, 181, 189, 192, 204, 242, 258, 303, 305, 308, 309, 310, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 350, 353, 386, 52, 78, 8, 84, 90, 95, parc.č. 1519/1, parc.č. 1519/1

 

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky":

 

http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

 

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

 

Děkujeme za pochopení.

 

ČEZ Distribuce, a.s.

 

Teplá Ivana, Obec Krouna

 

Kušta Michal