Krouna
Navigace
Povodňový plán obce
Úřední deska obce
Czech POINT
Počasí ZŠ Krouna
Předpověď počasí
Mateřské centrum
Linka důvěry ÚO
Protikorupční linka
Psí Detektiv
Poradna spotřebitele
Logo kampaně
Třídění odpadu:
Hodiny
Přístupy na stránky
Vaše IP je

ODKAZY NA STRÁNKY
INFORMACE K OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 18.5.2020

MŠ Krouna - Od pondělí 18.5.2020 bude znovu obnoven provoz mateřské školy. Vzhledem k pokračujícím Mimořádným opatřením k ochraně před COVID-19 je nutné ze strany zákonných zástupců dodržování následujících pravidel a opatření.

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen vyjádřit zájem o docházku do mateřské školy do 11. 5. 2020 do 8.00 hodin, a to e-mailem na adresu irena.kavkova@zskrouna.cz s uvedením jména a příjmení dítěte.

 

Při prvním vstupu do mateřské školy předloží zákonný zástupce dítěte prohlášení:

 

písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví;

 

písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), ke stažení zde;

 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn

 

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

 

Dále je nutné dodržovat následující opatření:

 

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen "rouška");

 

dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti);

 

minimalizovat velké shromažďování osob před školou;

 

před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti);

 

pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu;

 

doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte);

 

nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit;

 

pokud dítě v průběhu pobytu v mateřské škole vykáže některý z možných příznaků COVID-19, budou zákonní zástupci neprodleně kontaktováni a vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte.

 

Zákonní zástupci dětí jsou povinni se řídit pokyny vydanými MŠMT - ke stažení zde.

 

Mgr. Kavková Irena, MŠ Krouna

 

Kušta Michal

 

 

INFO MZ ČR KORONAVIRUS
INFO PA KRAJ KORONAVIRUS
Hlášení rozhlasu
ORP Hlinsko
Propagační materiály
Turistické informace
Mapa
Web kamery online
Firmy v naší obci
Mikroregion Hlinecko
Pardubický kraj
Turistický portál
Na kole i pěšky
Dopravní portál PK
Práce v regionu
Veřejná anketa
Čtete úřední desku?

Pouze na internetu

Na nástěnce OÚ

Nečtu,nezajímam se

Propagační materiály
IQ-net již v KROUNĚ!
Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.