Krouna
Navigace
Povodňový plán obce
Úřední deska obce
Czech POINT
Počasí ZŠ Krouna
Předpověď počasí
Mateřské centrum
Linka důvěry ÚO
Protikorupční linka
Psí Detektiv
Poradna spotřebitele
Logo kampaně
Třídění odpadu:
Hodiny
Přístupy na stránky
Vaše IP je

ODKAZY NA STRÁNKY
ZMĚNA ORGANIZACE ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

ZŠ Krouna - Vzhledem k mimořádným okolnostem proběhne letošní zápis do 1. ročníku základního vzdělávání "na dálku" elektronicky.

 

Zápis se týká všech dětí narozených od 1.9.2013 do 31.8.2014, dále všech dětí, kterým byl v r. 2019 odložen začátek povinné školní docházky, a případně i dětí mladších (narozených do 30.6.2015), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti. Upozornění pro rodiče "pětiletých" školáků: Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2014 do konce prosince 2014 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2015 do konce června 2015 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře, tj. oba dva tyto dokumenty. Předložit je je nutné již při zápisu.

 

Termín podání dokumentů: 1.4. - 8.4.2020

 

Vzhledem k tomu, že většina zapisovaných dětí bude z naší mateřské školy, kde jsme totožnost zákonných zástupců ověřovali již v minulosti při zápisu do MŠ, nebo již mají sourozence v ZŠ (totožnost zákonných zástupců jsme již také v minulosti ověřili) a máme z obcí v našem školském obvodu k dispozici seznamy dětí, nebudeme vyžadovat osobní účast ani dětí ani zákonných zástupců. Pouze v případě důvodných pochybností o totožnosti dítěte nebo jeho zákonného zástupce budeme ověření totožnosti individuálně řešit.

 

Postup:

 

1) z webu školy si stáhněte následující 4 dokumenty:

 

Žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky

 

Souhlas s poskytováním poradenských služeb a Žádost o nákup sešitů a dalších obvyklých školních potřeb

 

Informace, svolení a souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s fotografií/videem

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

2) Vyplněné a podepsané dokumenty oskenujte nebo ofoťte mobilem a ve dnech 1.4. až 8.4.2020 pošlete na mail reditel@zskrouna.cz. Disponujete-li elektronickým podpisem, použijte jej prosím, máte-li zřízenou datovou schránku, pošlete dokumenty přes ni (datová schránka školy je  234jdw7).

 

3) Na emailovou adresu, ze které žádost přijde, zašleme číslo přidělené k podané žádosti

 

4) V termínu od 9.4. do 16.4.2020 obdržíte e-mailem rozhodnutí o přijetí dítěte a na webu školy a na vstupu do školy bude zveřejněn výsledek zápisu podle přidělených čísel.

 

Žádosti o odklad zahájení povinné školní docházky:

 

Pokud jste již žádost o odklad nepodali, postupujte následovně

 

1) Stáhněte si následující dokument

 

žádost o odklad povinné školní docházky

 

2) Vyplněný a podepsaný jej oskenujte nebo ofoťte mobilem a ve dne 1.4. až 8.4.2020 pošlete na mail reditel@zskrouna.cz. Disponujete-li elektronickým podpisem, použijte jej prosím, máte-li zřízenou datovou schránku, pošlete dokumenty přes ni (datová schránka školy je  234jdw7). K žádosti oskenuje (ofoťtte) také doporučení školského poradenského zařízení a doporučení dětského lékaře.

 

3) Na emailovou adresu, ze které žádost přijde, zašleme číslo přidělené k podané žádosti

 

4) V termínu od 9.4. do 16.4.2020 obdržíte e-mailem rozhodnutí o odložení zahájení povinné školní docházky dítěte.

 

Upozornění:

 

O odklad zahájení povinné školní docházky je možné požádat pouze v době zápisu dítěte - tedy během dubna. Později podané žádosti budou muset být automaticky zamítnuty. Pro kladné vyřízení žádosti o odklad jsou nutné následující 2 doklady: doporučující vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a současně doporučující vyjádření pedagogicko psychologické poradny.

 

Informace k průběhu zápisu:

 

1) kritéria pro přijímání žáků: zde

 

2) počet žáků, které je možné přijmout: 83

 

3) popis formální části zápisu:

viz výše

 

4) popis praktické částí zápisu:

viz výše

 

Mgr. Kyncl Josef, ředitel školy

 

Kušta Michal

 

 

INFO MZ ČR KORONAVIRUS
INFO PA KRAJ KORONAVIRUS
Hlášení rozhlasu
ORP Hlinsko
Propagační materiály
Turistické informace
Mapa
Web kamery online
Firmy v naší obci
Mikroregion Hlinecko
Pardubický kraj
Turistický portál
Na kole i pěšky
Dopravní portál PK
Práce v regionu
Veřejná anketa
Čtete úřední desku?

Pouze na internetu

Na nástěnce OÚ

Nečtu,nezajímam se

Propagační materiály
IQ-net již v KROUNĚ!
Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.