Krouna
Navigace
Povodňový plán obce
Úřední deska obce
Czech POINT
Počasí ZŠ Krouna
Předpověď počasí
Mateřské centrum
Linka důvěry ÚO
Protikorupční linka
Psí Detektiv
Poradna spotřebitele
Logo kampaně
Třídění odpadu:
Hodiny
Přístupy na stránky
Vaše IP je

ODKAZY NA STRÁNKY
OPATŘENÍ HEJTMANA PK O VYKONÁVÁNÍ PÉČE O DĚTI A MLÁDEŽ ZA NS

Pardubický kraj - Opatření Hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 18.3.2020 č. 4/2020. Určuji školy a školská zřízení k vykonávání péče o děti a mládež k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce, která provede opatření k zajištění péče o děti ve věku od 3 do 10 let v souladu s Usnesením vlády české republiky ze dne 15. března 2020 č. 219.

 

Péče bude zajišťována dětem rodičů, nebo jiných zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, poskytovatelů sociálních služeb, ozbrojených sil, orgánů veřejné moci, a dále se toto rozhodnutí týká řidičů veřejné hromadné dopravy a pedagogických nebo nepedagogických pracovníků určených škol nebo školských zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi určené školy nebo školského zařízení. Péče o děti bude vykonávána ve skupinách po nejvýše 15 dětech.

 

Odůvodnění:

 

Zabezpečení vykonávání pece o děti a mládež je nařizováno z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v území Pardubického kraje, v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR dne 12. 3. 2020 na základě prokázání výskytu koronaviru, označovaných SARS CoV-2, na území České republiky.

 

Poučení:

 

Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání.

 

Pokud důležité okolnosti brání splnění povinnosti, neprodleně sdělte tuto okolnost k posouzení hejtmanovi kraje cestou obecního úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému sídlu zařízení.

 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 18. 3. 2020 v 15.00 hod., více zde.

 

Vláda ČR s účinností od 17. března 2020 6:00 hod. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení, více zde.

 

Sbírka zákonů č. 89/2020 (48 kB)

Opatření hejtmana č. 4 - 2020 - Školy (141 kB)

 

JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman

 

Teplá Ivana, obec Krouna

 

Kušta Michal

 

 

INFO MZ ČR KORONAVIRUS
INFO PA KRAJ KORONAVIRUS
Hlášení rozhlasu
ORP Hlinsko
Propagační materiály
Turistické informace
Mapa
Web kamery online
Firmy v naší obci
Mikroregion Hlinecko
Pardubický kraj
Turistický portál
Na kole i pěšky
Dopravní portál PK
Práce v regionu
Veřejná anketa
Čtete úřední desku?

Pouze na internetu

Na nástěnce OÚ

Nečtu,nezajímam se

Propagační materiály
IQ-net již v KROUNĚ!
Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.