Krouna
Navigace
Povodňový plán obce
Úřední deska obce
Czech POINT
Počasí ZŠ Krouna
Předpověď počasí
Mateřské centrum
Linka důvěry ÚO
Protikorupční linka
Psí Detektiv
Poradna spotřebitele
Logo kampaně
Třídění odpadu:
Hodiny
Přístupy na stránky
Vaše IP je

ODKAZY NA STRÁNKY
POPLATKOVÁ POVINNOST PRO ROK 2020

Krouna - Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (tj. "poplatek za odpady") .

 

sazba poplatku

700,- Kč za poplatníka, splatnost poplatku je  do 30. 4. 2020.

 

Studenti s trvalým pobytem na území obce přechodně ubytovaní na internátech a kolejích, příp. v soukromí, pokud tuto skutečnost doloží v termínu do 30. 4. 2020, platí poplatek ve výši 350,- Kč. Třetí a další nezaopatřené dítě v rodině je od poplatku osvobozeno. Od poplatku je rovněž osvobozeno dítě narozené v příslušném kalendářním roce, tj. 2020.

 

Více v  Obecně závazné vyhlášce obce Krouna č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zveřejněné na stránkách obce: http://www.krouna.cz/InfoOUKrouna/pdf/Vyhlasky/OZV201903.pdf

 

místní poplatek ze psa

 

sazba poplatku činí

 

a) za jednoho psa

 

1. část obce Krouna 150,- Kč

2. části obce Františky, Rychnov, Čachnov, Ruda, Oldřiš + Krouna "samoty" - č. p. 203, 207, 210, 254, 255, 261, 262, 263, 387 - 100,- Kč

 

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

 

1. část obce Krouna 250,- Kč

2. části obce Františky, Rychnov, Čachnov, Ruda, Oldřiš + Krouna "samoty" - č. p. 203, 207, 210, 254, 255, 261, 262, 263, 387 - 150,- Kč

Splatnost poplatku je do 30. 4. 2020.

 

Více v  Obecně závazné vyhlášce obce Krouna č. 1/2019, o místním poplatku ze psů zveřejněné na stránkách obce: http://www.krouna.cz/InfoOUKrouna/pdf/Vyhlasky/OZV201901.pdf

 

 

Poplatky mohou být hrazeny v hotovosti do pokladny obce, poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet obce vedený u České spořitelny, a. s.,  Hlinsko - č. ú. 1141622369/0800.

 

variabilní symbol:

poplatek za odpady Rychnov 1120, Čachnov 1130, Františky 1140, Oldřiš 1150,  Ruda 1160,  Krouna 1170,  a číslo popisné (např. 1170472)

 

poplatek ze psa Rychnov 3320, Čachnov 3330, Františky 3340, Oldřiš 3350,  Ruda 3360, Krouna 3370, a číslo popisné (např. 3320472)

 

Prosíme občany o včasné splnění své poplatkové povinnosti, tj. úhradu poplatků do 30. 4. 2020.

 

Poplatková povinnost pro rok 2020 (138 kB)

 

Sodomková Věra, Obec Krouna

 

Kušta Michal

 

 

INFO MZ ČR KORONAVIRUS
INFO PA KRAJ KORONAVIRUS
Hlášení rozhlasu
ORP Hlinsko
Propagační materiály
Turistické informace
Mapa
Web kamery online
Firmy v naší obci
Mikroregion Hlinecko
Pardubický kraj
Turistický portál
Na kole i pěšky
Dopravní portál PK
Práce v regionu
Veřejná anketa
Čtete úřední desku?

Pouze na internetu

Na nástěnce OÚ

Nečtu,nezajímam se

Propagační materiály
IQ-net již v KROUNĚ!
Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.