Krouna
Navigace
Povodňový plán obce
Úřední deska obce
Czech POINT
Počasí ZŠ Krouna
Předpověď počasí
Mateřské centrum
Linka důvěry ÚO
Protikorupční linka
Psí Detektiv
Poradna spotřebitele
Logo kampaně
Třídění odpadu:
Hodiny
Přístupy na stránky
Vaše IP je
VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE KROUNA

MŠ Krouna - V minulých dnech se na webových stránkách obce a v místním rozhlase objevila zpráva propagující a vyzdvihující kvality jiné mateřské školy. Chtěla bych na tomto místě zdůraznit, že profesionální tým naší mateřské školy také poskytuje vysokou úroveň výchovně vzdělávací péče o děti včetně nadstandartních aktivit:

 

profesionální přístup všech zaměstnanců školy k dětem i k rodičům – individuální přístup vycházející z filozofie naší mateřské školy - vytvořit školu rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče, vytvářet takové podmínky, aby se děti do mateřské školy těšily

 

využívání interaktivních výukových metod – obě naše třídy jsou vybaveny interaktivní technikou včetně programů vhodných pro děti od 3-6 let, před odchodem do ZŠ tak ovládají základy práce na interaktivní tabuli, na které po nástupu do školy mohou plynule navázat

 

využívání nadstandartních aktivit jako individuální logopedická péče, speciálně pedagogická diagnostika zaměřená na podporu dětí vyžadující individuální péči vzhledem k nástupu do 1. třídy ZŠ, plavecký výcvik, tematicky zaměřené branné hry a vycházky, exkurze, výlety, hudební a divadelní vystoupení, seznamování s lidovými tradicemi formou prožitkového učení atd.

 

kultura prostředí, kdy jsou děti formou spoluúčasti na výzdobě školy vedeny k estetickému cítění, šetrnému zacházení s majetkem a ochraně prostředí, ve kterém žijí

 

prostorná zahrada osázená zelení poskytuje dostatek možností nejen pro hry a odpočinek  dětí, slouží také jako prostředek environmentální výchovy – poznávání přírody a její ochrana; výhodou je i blízký školní areál s parkovou úpravou a dětským hřištěm

 

úzká spolupráce se základní školou, vzájemné návštěvy dětí, účast předškolních dětí na vyučování v 1. třídě včetně prohlídky prostor školy před zápisem do 1. třídy (děti přicházejí do známého prostředí), spolupráce učitelů za účelem plynulého přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

 

Prezentování, až vychvalování, cizí mateřské školy místním rozhlasem a prostřednictvím stránek obce navíc proběhlo v době, kdy probíhá zápis do naší mateřské školy, která dělá maximum proto, aby pro děti vytvořila příjemné a milé prostředí a poskytla jim kvalitní předškolní vzdělávání.

 

Mgr. Kavková Irena, vedoucí učitelka MŠ Krouna

 

Děkuji vedení MŠ Krouna za reakci na propagaci MŠ Proseč na webu obce Krouna i v obecním rozhlase a připojuji se k ní. Jsem přesvědčený, že krounská školka poskytuje dětem kvalitní vzdělání v klidném a hezkém prostředí. Všechny výhody prezentované MŠ Proseč jako nadstandard v naší školce naprosto běžně realizujeme a považujeme je za samozřejmost. Současně chci pracovníkům naší MŠ poděkovat za dlouhodobě kvalitní a nadstandardní práci s dětmi.

 

Mgr. Kyncl Josef, ředitel ZŠ a MŠ Krouna

 

Výchovně vzdělávací proces v MŠ Krouna

 

Kušta Michal

 

 

Turistické informace
Hlášení rozhlasu
Mapa
Web kamery online
Firmy v naší obci
Mikroregion Hlinecko
Pardubický kraj
Turistický portál
Na kole i pěšky
Dopravní portál PK
Práce v regionu
Veřejná anketa
Čtete úřední desku?

Pouze na internetu

Na nástěnce OÚ

Nečtu,nezajímam se

Propagační materiály

ODKAZY NA STRÁNKY
IQ-net již v KROUNĚ!
Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.