Krouna
Navigace
Povodňový plán obce
Úřední deska obce
Czech POINT
Počasí ZŠ Krouna
Předpověď počasí
Mateřské centrum
Linka důvěry ÚO
Protikorupční linka
Psí Detektiv
Poradna spotřebitele
Logo kampaně
Třídění odpadu:
Hodiny
Přístupy na stránky
Vaše IP je
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH KROUNA

Krouna - Dne 18.12.2009 uspořádali hasiči v restauraci Na křižovatce VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SDH KROUNA. Letošní VVH byla zajímavá hlavně proto, že místní sbor hasičů za letošní rok odvedl velký kus práce a tudíž se bylo čím chlubit.

 

Například pořádáním tradičních kulturních a sportovních akcí jako je ples, dětský karneval, maškarní zábava, krounský pohár. Další velikou akcí byla přístavba nové garáže na hasičské vozidlo CAS 25 LIAZ, které bylo převedeno na náš sbor s HZS pardubického kraje a slavnostně předáno při oslavách 125 let od  založení SDH Krouna. Za zmínku určitě stojí práce s mládeží a jejich úspěchy.

 

 

Vždyť ze všech soutěží na kterých startovali, přivezli ať mladší nebo starší žáci medailová umístění. Na okresním kole mladší 2. starší 3. místo. Dobré výsledky předvedli i dorostenci a postup na krajskou soutěž jim unikl jen o vlásek. Starší žáci zahájili výborně i novou sezonu 2009 – 2010, když se jim podařilo vyhrát okresní kolo v branném závodě. Na těchto výborných výsledcích se podepsala přestavba požární stříkačky, na kterou si sbor vydělal.

 

Další novinkou byl zákaz kouření po dobu VVH, což ocenili nejen nekuřáci ale i někteří kuřáci !!!

 

Zpráva velitele jednotky:

 

Výjezdová jednotka je zařazena jako JPO III a má 20 členů. Všichni velitelé a strojníci mají odbornou způsobilost, osm členů může pracovat s motorovou pilou a třináct může zasahovat v dýchací technice. Jednotka letos zasahovala celkem u 17 událostí. Jednalo se o požáry, technické zásahy, dopravní nehody a likvidace následků vichřice. Dále prováděla práce pro obec jako např. čistění kanálů, likvidace nebezpečných stromů. Jediným nedostatkem je to, že sbor nevlastní dopravní vozidlo. Tím je ztížena doprava nejen k výjezdům, ale i na veškeré soutěže. Toto se pokusíme napravit v příštím roce, když si jednotka zažádala o dotaci na zakoupení dopravního vozidla. Vše ostatní už záleží jen na vedení kraje, jestli uzná zda činnost sboru je dost bohatá, aby si dopravní vozidlo zasloužila.

 

Usnesení z výroční valné hromady SDH Krouna konané 18.12.2009.

 

Výroční valná hromada SDH, po vyslechnutí zpráv o činnosti a hospodaření za uplynulé období, zprávy revizora, diskuzi a připomínkách, přijímá následující usnesení.
 

I. Schvaluje
 

1.Zprávu výboru o činnosti za minulé období.

2.Zprávu revizora.

3.Složení nového výboru SDH.

4.Delegáty na VVH okrsku.

 

II. Ukládá:

 

a) výboru SDH
 

1.Řídit se pokyny okresního sdružení hasičů ČMS.

2.Spolupracovat s ostatními sbory v okrsku a zúčastnit se společných akcí.

3.S ohledem na pojištění členů sboru, zajistit vybrání a zaplacení členských příspěvků ve stanoveném termínu.

4.Činnost sboru řídit tak, aby byly dobře plněny úkoly požární ochrany.

5.Zajistit dobrý  stav a připravenost hasící techniky.

6.Snažit se o dobrou práci celého sboru, hlavně zásahové jednotky OÚ.

7.Při své činnosti spolupracovat s obecním úřadem.

8.Zajistit dobrou účast funkcionářů a členů SDH na školeních pořádaných OSH.

9.Pokračovat v práci s mládeží v našem sboru a snažit se o zapojení nových členů.

10.V roce 2010 dle možností uspořádat ples a dětský karneval.

11.Zajistit účast v prvním kole soutěže SDH.

12.Pokračovat v soutěži KROUNSKÝ POHÁR a ostatních tradičních akcích.

13.Zajistit dostavbu hasičské zbrojnice.

14.Nově zvoleným členům výboru ukládá, aby se dostatečně věnovali výkonu své funkce.

15.Dobré návrhy, které vzešli z VVH, do plánu činnosti.

 

b) všem členům SDH:

 

1.Aktivně se zapojit v činnosti SDH.

2.Podpořit svou pomocí dokončení hasičské zbrojnice.

3.Snažit se dobrou prevencí předcházet požárům a dbát o celkovou bezpečnost v obci.

4.Podporovat práci výboru při zabezpečování  akcí SDH.

5.Snažit se o získání nových členů do našeho sboru.

6.Zaučit mladé členy SDH, aby byli schopni se zapojit do zásahové jednotky obce.

7.Prohlubovat si znalosti v požární ochraně.

8.Získávat nové klienty hasičské pojišťovny a uzavírat vlastní pojistné smlouvy.

9.Členské příspěvky platit ve stanovených termínech.

 

Fotografie z VVH naleznete na www.hasicikrouna.estranky.cz

 

Jiří Bárta, zástupce velitele sboru

 

 

Propagační materiály
ORP Hlinsko
Turistické informace
Hlášení rozhlasu
Mapa
Web kamery online
Firmy v naší obci
Mikroregion Hlinecko
Pardubický kraj
Turistický portál
Na kole i pěšky
Dopravní portál PK
Práce v regionu
Veřejná anketa
Čtete úřední desku?

Pouze na internetu

Na nástěnce OÚ

Nečtu,nezajímam se

Propagační materiály

ODKAZY NA STRÁNKY
IQ-net již v KROUNĚ!
Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.